884 329 984, 730 984 936
  adsgrajewo@wp.pl
 • Baner
Plan dnia
Zajęcia dodatkowe
Kształcenie specjalne

mgr Izabela Olszewska

mgr Izabela Olszewska

Dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, wydziału Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogki przedszkolnej, studia magisterskie o kierunku edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii ogólnej, pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz terapii pedagogicznej. Założycielka grupy "Dyrektor niepublicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i żłobka" zrzeszającej dyrektorów niepublicznych placówek oświatowych na etapie dukacji przedszkolnej i opieki żłobkowej, do której przynależą dyrektorzy z całej Polski.

Pierwszą pracę w przedszkolu rozpoczęłam w 2009 r., było to niepubliczne przedszkole w Białymstoku, gdzie nauczyłam się nowoczesnego i holistycznego podejścia do pracy z dziećmi i rodzicami. Wcześniej opiekowałam się dziećmi indywidulanie pracując jako opiekunka dziecięca. Przebywanie z dziećmi, wspomaganie ich rozwoju sprawia mi wielką przyjemność. Obserwowanie i uczestniczenie w pierwszym etapie edukacji dziecka pozwala nam nauczycielom wychowania przedszkolnego poczuć się kimś wyjątkowym i ważnym w oczach dziecka. Dlatego w 2012 r. wróciłam do rodzinnego miasta i podjęłam się utworzenia własnej placówki przedszkolnej w Grajewie. Było to pierwsze niepubliczne przedszkole na terenie naszego miasta.

Praca jest moją pasją i motywacją do dalszego działania i rozwijania naszej placówki. Jestem osobą otwartą, aktywną i zaangażaowaną w pracę naszej Akademii. Sprawowanie funkcji dyrektora i nauczyciela, jest dla mnie ogromnym wyzwaniem osobistym i zawodowym. Dlatego też nieustannie kładę nacisk na rozwój przedszkola po przez zakup nowych sprzętów, środków dydaktycznych i organizowania dzieciom przestrzeni w taki sposób, aby w naszej placówce czuły się jak w domu. Jako mama wiem, że dzieci uwielbiają przytulne i domowe wnętrza, które będą dawały im radość i poczucie bezpieczeństwa dlatego aranżując przedszkolne sale myślę o samopoczuciu dziecka w otaczającej je przestrzeni. Dzięki kierunkowemu wykształceniu mogę sprawować świadomy nadzór nad kadrą przedszkola oraz czuwać nad prawidłową realizacją podstawy programowej.

Staram się aby nasza placówka tętniła życiem, zapraszamy więc do Akademii teatry, wyjeżdzamy z dziecmi na wycieczki, codziennie wychodzimy do ogrodu przedszkolnego lub na spacery, bierzemy udział w ciekawych programach edukacyjnych przeznaczonych dla przedszkoli, spotykamy się z rodzicami i najbliższymi naszych przedszkolaków podczas uroczystości przedszkolnych i innych okazji. Insteresuję się zaburzeniami dzieci autysycznych i pokrewnych zaburzeń dlatego też ciągle podejmuję szkolenia w kierunku pracy z dziećmi autystycznymi, ukończyłam również studia logopedyczne z ukierunkowaniem swojej pracy na rozwój mowy i kompetencji komunikacyjnych dzieci autystycznych.

Ukończone kursy/szkolenia:
 • "Dobra komunikacja w przedszkolu"
 • "Bajkoterapia"
 • "Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej"
 • "Zabawy muzyczno- ruchowe o tematyce wiosennej i letniej"
 • "Jak pracować z dzieckiem autystycznym w przedszkolu?"
 • "Jak się bawić, w co się bawić z dzieckiem autystycznym?"
 • "RODO- jak chronić dane osobowe rodziców i dzieci?"
 • "Pozytywna dyscyplina w grupie i klasie"
 • "Muzyczna Koncepcja Edukacji Matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym"
 • "Rozwój mowy od chwili narodzin do wieku przedszkolnego"
 • "Twórcze metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym"
 • "Jak rozpoznać przemoc w rodzinie i jak na nią reagować? Obowiązki pracownika oświaty"
 • "Współprca z Rodzicami niewspółpracującymi"
 • "Awans zawodowy nauczyciela"
 • "Jak dokonywać oceny pracy nauczyciala?"
 • "Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w przedszkolu
 • "Co nam mówią rysunki dzieci?"
 • "Prawo oświatowe w wychowaniu przedszkolnym"
 • "Neurodydaktyka w procesie nauczania dzieci-sztuka projektowania inspirujących zajęć"
 • "Wiatrak matematyczny- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania"
 • "Ruch kluczem w efektywnej edukacji językowej dziecka"
 • "Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci?"
 • "Wędzidełka- studia przypadków. Szkolenie logopedyczne"
 • "Przestymulowanie- praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie"
mgr Monika Zalewska

mgr Monika Zalewska

Psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Nauczycielka kontraktowa. Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Ukończyła jednolite studia magisterskie na wydziale psychologii. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych z siedzibą w Warszawie.

Swoją pracę wykonuję z pasją, daje mi ona wiele satysfakcji i siły. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi dzięki indywidualnemu podejściu do każdego z nich. Ogromną radość sprawiają mi postępy moich podopiecznych. Cieszę się, że mogę im w tym towarzyszyć, wspomagać ich rozwój czy pomagać w rozwiązywaniu trudności. Każdego dnia staram się, aby beztroski uśmiech był nieodłącznym towarzyszem na buziakach moich - Państwa dzieci.

Ukończone kursy/szkolenia:
 • „Bajkoterapia – zostań bajkoterapeutą”
 • „Dogoterapia w pracy psychologa”
 • „Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspargera”
 • „Animator terapeutyczny dziecka autystycznego w przedszkolu”
 • „Zmysłoplastyka w pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym”
 • „Trudne zachowania dziecka autystycznego w przedszkolu i w domu”
 • „Kurs podstawowy dogoterapii. Interwencje z udziałem psów.”
 • „Kurs zaawansowany dogoterapii. Dogoterapeuta w programach i interwencjach z udziałem psów.”Aktualnie mój pies Fado (golden retriever) jest w trakcie kursu na „Psa Terapeutę”.
 • „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”
 • „Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka. Budowanie kompetencji matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych i plastycznych przez muzykę i ruch.”
 • „Kamienie milowe rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego w kontekście osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej.”
 • "Pozytywna dyscyplina w grupie i klasie"
 • „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.”
 • „Konflikty dzieci i młodzieży. Dlaczego chłopcy i dziewczynki inaczej reagują w sytuacjach trudnych?
 • „Dlaczego niektóre dzieci tak szybko przestają lubić szkołę? Jak możemy to zmienić?
 • „Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia nauki czytania i pisania w szkole.”
 • „Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej.”
 • „Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia nauki czytania i pisania w szkole.”
 • „Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie.”
 • „Wiosenno-letnie igraszki muzyczne.”
 • „Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych.”
 • „Logopedyczne ABC dla nauczyciela” cz. 1 i 2
 • "Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w przedszkolu
 • "Logogłoski - ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek"
 • "Kompetencje osobowe i zawodowe w pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola"
 • "Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci"
 • "Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży"
 • "Zrozum mnie - wczesna diagnoza najczęściej występujących problemów rozwojowych dzieci w wieku 5-10 lat"
mgr Patrycja Skrodzka

mgr Patrycja Skrodzka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, wydziału Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia magisterskie z psychopedagogiki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Pierwsze praktyki zawodowe odbyłam w Miejskim przedszkolu w Grajewie w 2016 r.

Praca z dziećmi od zawsze mnie pasjonowała, sprawia mi dużo radości i daje poczucie spełnienia. Najważniejsze dla mnie jest bezpieczeństwo i dobro dziecka. Prowadząc z dziećmi zajęcia staram się aby każde czuło się docenione oraz szczęśliwe. Jako nauczyciel pomagam małemu człowiekowi w odkrywaniu świata. Stymuluję go do działania i rozbudzania potencjału. W swojej pracy kieruję się myślą Glenna Domana: „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”. Każde dziecko jest wyjątkowe, inne i niepowtarzalne dlatego co skłania mnie do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • "Współpraca z rodzicami w sytuacjah trudnych"
 • "Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w przedszkolu
 • Neurodydaktyka w procesie nauczania dzieci-sztuka projektowania inspirujących zajęć
 • Wiatrak matematyczny- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania
mgr Anna Kowalewska

mgr Anna Kowalewska

Nauczycielka kontraktowa edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończone studia magisterskie na kierunku Terapia zajęciowa w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. .

Charakteryzuje mnie sumienność, opanowanie, kreatywność, a także przyjazne nastawienie do najmłodszych. Lubię pracować z przedszkolakami, przyglądać się ich twórczej pracy oraz kształtować ją tak, aby wspomagać dziecięce procesy rozwojowe. Podczas zajęć wykorzystuje różnorodne metody i formy nauczania, tak aby lekcje w oczach maluchów stawały się atrakcyjne, urozmaicone oraz interesujące. W pracy dążę do tego, aby nauka języka angielskiego poprzez zabawę poszerzała dziecięce horyzonty oraz przyczyniała się do lepszego przyswajania wiedzy i umiejętności językowych. Możliwość codziennego, wspólnego odkrywania otaczającego świata, a także obserwowanie uśmiechniętych twarzy dzieci sprawia mi ogromną satysfakcję oraz motywuje do dalszego działania.

Ukończone Kursy i szkolenia:
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • "Pozytywna dyscyplina w grupie i klasie"
 • "Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w przedszkolu
 • Logogłoski- ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”
 • „Wychowanie bez rywalizacji-czy to możliwe?”- webinar
 • „TUS- Terapia czy wspólna przygoda?- webinarium
 • „Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”-webinarium
 • „Jesienno- zimowe igraszki muzyczne”- warsztaty w Państwowej Szkole Muzycznej 1 stopnia im. J. S. Bacha w Grajewie
 • „Nowe podejścia terapeutyczne dla pracy w przedszkolu z dziećmi”
 • „TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • „Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych”
 • „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w procesie wspomagania rozwoju dziecka”
 • „Kompetencje osobowe i zawodowe w pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola”
 • "TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej"
 • "SPE w nauczaniu zdalnym: Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu"- szkolenie online
 • "Co nam mówią rysunki przedszkolaka?"
 • Neurodydaktyka w procesie nauczania dzieci-sztuka projektowania inspirujących zajęć
 • Wiatrak matematyczny- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania
mgr Anna Zaborowska

mgr Anna Zaborowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Ukończone studia licencjackie w zakresie pedagogiki opiekuńczej, studia magisterskie w specjalności pedagogiki pracy socjalnej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Warszawie.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam jeszcze w trakcie studiów będąc wolontariuszem w świetlicy środowiskowej. Uważam, że w przedszkolu najważniejsze jest to, aby Dzieci czuły się dobrze i mogły rozwijać się według swoich potrzeb. Ważne jest też moje osobiste spełnienie, ponieważ spełniony nauczyciel to dobry nauczyciel. Moje osobiste wyzwanie pedagogiczne - odkrywać w dziecku jego potencjał i towarzyszyć mu w poznawaniu fascynującego świata.

Ukończone Kursy i szkolenia:
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • "Kompetencje osobowe i zawodowe w pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola"
 • "Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w przedszkolu
 • "Nawyki skutecznego działania
 • "Rola obserwacji dziecka - diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu"
 • "E-learning- nauczanie zdalne w praktyce"
 • "Jak budować dobre relacje z rodzicami przedszkolaków i uczniów?"
 • "Poczucie własnej wartości - wzmacnianie samooceny uczniów"
 • "Edukacja przez zmysły" - webinar
 • Neurodydaktyka w procesie nauczania dzieci-sztuka projektowania inspirujących zajęć
 • Wiatrak matematyczny- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania
mgr Olga Ostrowska

mgr Olga Ostrowska

Nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ukończyła studia licencjackie z Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Studia magisterskie kontynuuje na Uczelni Jańskiego w Łomży na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Uwielbiam pracę z dziećmi - jest to moja pasja, która przynosi mi dużo satysfakcji, a postępy maluchów motywują mnie do rozwoju i poszukiwania nowych metod nauczania. Ważne jest dla mnie przede wszystkim towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niesienie pomocy i wspieranie w trudnych sytuacjach. Zawsze staram się stwarzać i utrzymywać ciepłą oraz przyjazną atmosferę, dzięki czemu dzieci chętniej uczą się, a poznawanie świata jest dla nich przyjemnością, a nie nieprzyjemną koniecznością. Sama również uczę się od moich podopiecznych wielu rzeczy, bo jak pisał P. Coelho: "Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć sie bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie".

Ukończone Kursy i szkolenia:
 • ,,Kompetencje osobowe i zawodowe w pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola”
 • ,,Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w procesie wspomagania rozwoju dziecka”
 • ,,Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym”
 • ,,Jak pracować metodą projektów badawczych”
 • ,,Bajkoterapia z elementami wizualizacji”
 • ,Jak wykreować kreatywnego pracownika- czyli o rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci”
 • ,,Jak pracować z emocjami przy wykorzystaniu sztuki”
 • ,,ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym”
 • ,Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”
 • Neurodydaktyka w procesie nauczania dzieci-sztuka projektowania inspirujących zajęć
 • Wiatrak matematyczny- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania
mgr Martyna Boć

mgr Martyna Boć

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Nauk o Edukacji. Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Pierwsze zawodowe praktyki odbyła w 2018 roku w Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” w Białymstoku.

Praca z dziećmi od zawsze mnie interesowała, a kontakt z nimi sprawiał ogromną radość. W zajęciach z najmłodszymi zależy mi na tym, aby poznawały świat w kreatywny i twórczy sposób poprzez działanie i doświadczanie. Wierzę w to, że w każdym dziecku drzemie ogromny potencjał, a moją rolą jest jego odnalezienie i odpowiednie pokierowanie. Wszelkie postępy podopiecznych są dla mnie motywacją do ciągłego rozwoju i doskonalenia swojego warsztatu pracy. To wszystko po to, aby być dobrym towarzyszem dziecka w odkrywaniu otaczającego świata.

Ukończone Kursy i szkolenia:
 • Neurodydaktyka w procesie nauczania dzieci-sztuka projektowania inspirujących zajęć
 • Wiatrak matematyczny- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
mgr Daniel Tuzinowski

mgr Daniel Tuzinowski

Nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Białymstoku. Ukończył studia licencjackie oraz studia magisterskie w kierunku wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Praktyki zawodowe odbył w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie. Na co dzień pracujący również z dziećmi w różnym wieku podczas zajęć sportowych w Akademii Małego Piłkarza i Akademii Piłkarskiej Warmia Grajewo.

Praca z dziećmi od zawsze mnie interesowała i sprawia mi wiele radości i satysfakcji. W zajęciach z najmłodszymi zależy mi na tym, aby poprzez zabawę uczyły się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Każde dziecko jest inne dlatego uważam, że indywidualne podejście do ucznia jest bardzo ważne. Rozwój indywidualny każdego dziecka jest dla mnie priorytetem, a uśmiech na twarzy dziecka najlepszą nagrodą.

Ukończone Kursy i szkolenia:
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • „Pomóc uczniowi, pomóc sobie. O sposobach reagowania na trudne zachowanie uczniów”
 • „Wychowanie w bliskości. Uczeń autystyczny w systemie edukacji”
 • „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje przyszłości, integrując wiedzę i umiejętności „milenialsów”
 • „Przestrzenie edukacji w kształtowaniu różnych kompetencji”
 • Neurodydaktyka w procesie nauczania dzieci-sztuka projektowania inspirujących zajęć
 • Wiatrak matematyczny- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania
mgr Justyna Smolińska

mgr Justyna Smolińska

Nauczycielka kontraktowa wychowania przedszkolnego, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, wydziału Pedagogiki i Psychologii. Ukończone studia licencjackie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, studia magisterskie o kierunku pedagogika przedszkolna, studia podyplomowe z zakresu edukacji i rewalidacji osób ze spectrum autyzmu.

Pierwszą pracę z dziećmi rozpoczęłam w Miejskim Przedszkolu w Grajewie w 2013 r. Nauczanie dzieci to nie tylko moja praca, lecz także i pasja. Staram się, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu przyniósł dzieciom wiele radości i wpłynął zarazem na ich wszechstronny rozwój. W swojej pracy często odnoszę się do pedagogiki zabawy, gdyż to właśnie zabawa jest główną i naturalną aktywnością przedszkolaków.

Ukończone kursy/szkolenia:
 • "Zabawy muzyczno-ruchowe o tematyce wiosennej i letniej"
 • "Ozdoby i dekoracje świąteczno- wiosenne"
 • "Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa"
mgr Justyna Żabińśka

mgr Justyna Żabińśka

W 2013 roku ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku w zakresie ,,pedagogika przedszkolna z edukacją początkową”. W roku 2017 ukończyłam studia magisterskie w specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” na Uniwersytecie w Białymstoku. Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Dążę do bycia nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom i proponowanym aktywnościom wywołuje uśmiech na twarzach dzieci. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełniej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Zależy mi na tym, aby dzieci poznawały świat przez działanie i doświadczanie, aby podejmowały próby, popełniały błędy, a dzięki otrzymywanemu wsparciu i odrobinie zachęty podejmowały kolejne kroki. ,,Nikt bowiem nie nauczył się jeździć na rowerze tylko czytając o tym książkę.” Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie – staram się nim obdarzać i zarażać. Uśmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi – uważam bowiem, że “śmiech to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi”. Moje zawodowe motto brzmi: “Mamusiu, widzisz to co ja? Niestety już nie, skarbie…” Antoine de Saint- Exupery napisał w “Małym Księciu”: Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym – ja staram się patrzeć i widzieć każdego dnia oczami dzieci, wchodzę w ich niezwykły, fantazyjny świat. Kocham swoją pracę – to jest moje miejsce na ziemi !

Ukończone kursy/szkolenia:
 • „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu”
 • „Agresywne zachowania dzieci – jak im zapobiegać”
 • „Sensoplastyka®” – trener I stopnia
 • „Gry logiczne i matematyczne dla dzieci”
 • „Przyczyny „niegrzecznych” zachowań wśród dzieci”
 • „Eksperymenty wow”
 • „Moc sensorycznych zabaw”
 • „Stymulacja wielozmysłowa w innowacji pedagogicznej, dzięki której zyskasz spokój i skupisz uwagę dzieci na dłużej”
 • „Sposoby pracy z dzieckiem agresywnym”
 • „Dziecko/uczeń uchodźczy – potrzeby psychologiczne. Syndrom PTSD a koszmar wojenny. Wsparcie dziecka/ucznia uchodźczego”
 • „Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym”
 • „Porozumienie bez przemocy”
 • lic. Anna Kotarska

  lic. Anna Kotarska

  Ukończyłam licencjat o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Niepublicznej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Obecnie kontunuuję naukę na studiach magisterskich. W przedszkolu pracuję na stanowisku pomocy nauczyciela.

  Odkąd sięgam pamięcią zawsze chciałam pracować z dziećmi. Przebywanie wśród najmłodszych sprawia mi wielką radość i pomaga zapomnieć o problemach i troskach dnia codziennego. Dzięki naszym przedszkolakom czuję się szczęśliwsza, a każdy kolejny dzień jest piękniejszy i lepszy od poprzedniego. Szybko przywiązuję się do dzieci, mają one w sobie dużo niewinności, radości oraz bezinteresownej miłości. Podziwiam dzieci za ich szczerość oraz spontaniczność. Dzieci patrzą na świat „głębiej” niż my – dorośli. Mam szczere i wielkie chęci aby poszerzać swoje zdolności oraz wiedzę po to, aby moi podopieczni mogli uczyć się ode mnie jak najwięcej. Pragnę towarzyszyć im w ciągłym odkrywaniu i poznawaniu otaczającego świata. Moim zdaniem bardzo cenny jest nasz czas, który możemy dać drugiemu człowiekowi, ponieważ w ten sposób dajemy mu cząstkę naszego życia. Jestem osobą serdeczną, otwartą na potrzeby innych. Pełną pomysłów, dobrego humoru i pozytywnej energii, która z uśmiechem idzie przez życie. Uśmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi - uważam bowiem, że "śmiech to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi".

  Ukończone Kursy i szkolenia:
 • Neurodydaktyka w procesie nauczania dzieci-sztuka projektowania inspirujących zajęć
 • Wiatrak matematyczny- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  • "Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w przedszkolu
  Edyta Łukawska

  Edyta Łukawska

  Wykwalifikowana opiekunka dziecięca. Ukończylam Studium Policealne "Mentor" w zawodzie opiekunka dziecięca, a także liczne szkolenia i kursy poszerząjące wiedzę dotyczącą rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

  Pierwszą pracę z dziećmi rozpoczęłam w 2008 r. był to staż w Przedszkolu Miejskim w Grajewie. Póżniej była to opieka indywidualna z dziećmi w charakterze opiekunki dziecięcej i tak do roku 2013 kiedy rozpoczęłam pracę w Akademii Dobrego Startu.

  Jestem sobą poświęconą swojej pracy. Angażuję się w rozwój i pomoc w wychowaniu naszych przedszkolaków. Cierpliwość jest moją mocną stroną, co bardzo przydaje się w pracy z dziećmi. Jestem odpowiedzialna i życzliwa. Łatwo nawiązuję kontakty interpersonalne. Lubię pracę z dziećmi i jest ona dla mnie źródłem satysfakcji. Osobiście jestem mamą dwóch wspaniałych dziewczynek.

  Ukończone Kursy i szkolenia:
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  • "Pozytywna dyscyplina w grupie i klasie"
  • "TUS- terapia czy wspólna przygoda?"
  • "Co nam mówią rysunki przedszkolaka?"
  • "Wychowanie bez rywalizacji- czy to możliwe?"
  • "Zabawa wspierająca rozwój"
  • "Agresja dziecka, jak rozwiązać ten problem raz na zawsze?"
  • "Ignorowanie rodzica przez dziecko"
  • "Empatia dla dziecka. W domu, przedszkolu i szkole"
  • "Zabawy muzyczne dla małych i dużych"
  • "Jak budować autorytet u dzieci i uczniów?"
  • "Jak reagować na złość dziecka- praktyczny przewodnik?"
  • "Jak pracować z emocjami przy wykorzystaniu ruchu, ciała i przestrzeni?"
  • "Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w przedszkolu".
  • "Zabawy na pobudzenie każdego zmysłu"
  • "Wiatrak matematyczny"- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania
  • "Wybrane aspekty psychologii rozwojowej dziecka 1- 3"
  • "Inteligencja emocjonalna dziecka"
  • "Zaburzenia napięcia mięśniowego u dziecka"
  • "Metoda globalnego czytania w żłobku i przedszkolu"
  • "Bajkoterapia w żłobku i przedszkolu"
  • "Zabawy wyciszające w żłobku i przedszkolu"
  • "Stawianie zdrowych granic dzieciom"
  Renata Sawicka

  Renata Sawicka

  Ukończyłam Studium Policealne ,,Mentor'' w Grajewie w zawodzie opiekunka dziecięca. W przedszkolu zajmuję stanowisko pomocy nauczyciela i asystenta dziecka autystycznego. Od października 2018r. podjęłam studia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy filia w Ełku na kierunku pedagogika - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, które pozwolą mi na rozwój zawodowy i umożliwią zgłębienie wiedzy w dziedzinie pracy z dziećmi.

  Pierwszą pracę z dziećmi rozpoczełam jako opiekunka dziecięca, a od 2010 roku pracowałam w różnego rodzaju placówkach pedagogicznych, gdzie szlifowałam swój warsztat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W roku 2018 rozpoczęłam pracę w Akademii Dobrego Startu. Praca z dziećmi jest moją pasją. Jestem osobą cierpliwą, odpowiedzialną, uczciwą, wyrozumiałą, która poświęca się swojej pracy. Angażuję się w wychowanie naszych przedszkolaków, a na mojej twarzy uśmiech wywołuje radość i postęp w umiejętnościach naszych podopiecznych.

  Ukończone Kursy i szkolenia:
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  • "Pozytywna dyscyplina w grupie i klasie"
  • "Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w przedszkolu
  • Neurodydaktyka w procesie nauczania dzieci-sztuka projektowania inspirujących zajęć
  • Wiatrak matematyczny- wykorzystanie aktywizującej metody nauczania
  Iwona Banach

  Iwona Banach

  Ukończyłam studium policealne "Mentor" w zawodzie opiekunka dziecięca. Pierwszym doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi był staż w przedszkolu w Grajewie w 2008 r. Obecnie podjęłam studia na kierunku pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna.

  Praca z dziećmi daje mi wielką satysfakcję, wyzwala we mnie radość, zadowolenie i uśmiech. Moim celem jest stworzenie przestrzeni takiej, aby dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Dobro dziecka jest dla mnie najważniejszym i najistotniejszym celem.

   

   

  Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci w jak najlepszy sposób zaadoptowały się w naszej placówce, a pobyt w Akademii był najprzyjemniejszym elementem dnia Waszej pociechy!

   

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki!

   

  Z wyrazami szacunku,

  mgr Izabela Olszewska

  Dyrektor Przedszkola

   

  Placówka posiada pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej!

   

  Nasze przedszkole objęte jest stałym monitoringiem w środku i na zewnątrz budynku!

  Copyright © Akademia Dobrego Startu 2017. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

  Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookies